belastingaftrek hypothecaire lening         

Meer resultaten voor belastingaftrek hypothecaire lening

Uw fiscaal voordeel bij de aankoop van een tweede huis? Bespaar belastingen.
Aangezien u al een eigen woning hebt, geniet u niet dezelfde fiscale aftrek voor een lening die u geniet als u uw eigen en enige woning koopt of bouwt, de zogenaamde woonbonus. Dit is een korf die kan worden opgevuld met intresten, kapitaalaflossingen en premies van een levensverzekering in het kader van een hypothecaire lening.
Woonbonus hypotheekrenteaftrek fiscaal voordeel van een hypothecaire lening.
Simulatie hypothecaire lening. Rente: vast of variabel? Wat is een autolening? Wat is een persoonlijke lening? Simulatie persoonlijke lening. De woonbonus werd door de overheid gelanceerd in 2005, om een hypothecaire lening voor aankoop, nieuwbouw en verbouwing van een huis fiscaal gezien aantrekkelijker te maken.
Fiscale voordelen van een hypothecaire lening Belgium.be.
Home Huisvesting Kopen en verkopen Hypothecaire lening Fiscale voordelen. Fiscale voordelen van een hypothecaire lening. Wie een hypothecaire lening wil afsluiten moet sinds 1 juli 2014 rekening houden met nieuwe regelgeving die door de verschillende gewesten op dit gebied werd uitgevaardigd.
Immoweb: de 1e vastgoedsite van Belgiƫ Hier vindt u het complete vastgoedaanbod.
Voor een hypothecaire lening die je voor 1 januari 2005 hebt afgesloten of voor een herfinanciering van een lening van voor die datum, blijven de oude fiscale regels van toepassing. Meer informatie hierover vind je op site van de Federale Overheidsdienst Financiƫn.
Blijft de woonbonus het belastingvoordeel voor hypotheekleningen behouden? Wikifin.
Voor alle gewesten gaat het vanaf 1 januari 2015 niet langer over een belastingaftrek, maar over een vermindering op het totale bedrag aan belastingen dat u betaalt een belastingvermindering. Voor het Vlaamse Gewest.: Het belastingvoordeel bestaat uit een belastingvermindering van 40% verhoogd met de gemeentelijke opcentiemen van.: een basisbedrag van 1.520 euro.; plus een bijkomend bedrag van 760 euro tijdens de eerste 10 jaar waarin u uw hypotheeklening terugbetaalt.; plus een bijkomend bedrag van 80 euro als u minstens 3 kinderen ten laste hebt op 1 januari na het jaar waarin u uw lening bent aangegaan.
Is lenen voor een tweede verblijf fiscaal gezien een goed idee?
Hanteer als vuistregel dat indien u geen lening meer afbetaalt voor uw eigen woning of voor een ander onroerend goed, u voor uw nieuwe hypothecaire lening afgesloten voor de aankoop van een onroerend goed gelegen in de EER, in de drie gewesten recht heeft op het fiscaal voordeel van het lange termijn sparen.
Vak IX van de belastingaangifte Sleutelmomenten Belfius.
In dit vak kan u de premies vermelden van levensverzekeringen die uitsluitend dienen voor de reconstitutie of het waarborgen van een hypothecaire lening die is aangegaan om een woning in de Europese Economische Ruimte te kopen, te bouwen of te verbouwen.
Hoeveelkostmijnhuis Rekenmodule niet beschikbaar. Hoeveel kost mijn huis? Mijn belastingvoordeel.
Mijn optimale lening. Mijn optimale SSV. Bereken het belastingvoordeel op je hypotheek. Wil je een idee krijgen van je jaarlijks belastingvoordeel op je hypothecair krediet? Vul dan hieronder de gegevens van je hypotheek in. De berekeningen gaan uit van een vaste rentevoet.
Hoeveel fiscaal voordeel kan een woonlening opleveren? De Standaard.
I n het beste geval kunt u dit jaar als woonbonus tot 3.090 euro per persoon in mindering brengen via code 1370-85 in vak IX van de aangifte. Elke belastingplichtige mag een basisbedrag van maximaal 2.260 euro aftrekken van de hypothecaire lening.
Federale Verzekering.
Het hierbovenvermelde forfaitaire bedrag van 760 dat van toepassing is gedurende de eerste 10 jaar van de lening of tot het jaar waarin u eigenaar wordt van een tweede woning. Het globaal aftrekbare bedrag omvat zowel de intresten, de kapitaalaflossingen als de levensverzekeringspremies. Meer info over onze hypothecaire kredieten.

Contacteer ons